Hinnakiri

Jäätmekood, jäätme nimetus, hind käibe-maksuta eurot / kg hind eurodes koos käibemaksuga

03 01 05 Saepuru, puidutöötlemisjäätmed  0,035 / 0,042

15 01 06 Segapakend tasuta

16 01 03 Vanarehvid tasuta

17 01 01 Betoon (töötlemist vajav) 0,015 / 0,018

17 01 02 Tellised 0,010 / 0,012

17 02 01 Puit, värvitud, inmmutatud 0,085 / 0,102

17 02 04 Ohtlikke aineid sisaldav puit 0,085 / 0,102

17 03 02 Bituumenitaolised segud (asfaldijäätmed) 0,010 / 0,012

17 05 06 Süvenduspinnas 0,045 / 0,054

17 06 05 Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 0,085 / 0,102

17 09 04 Ehitus- ja lammutussegapraht 0,085 / 0,102

19 08 01 Võrepraht 0,150 / 0,180

20 01 25 Toiduõli-ja rasv 0,150 / 0,180

20 01 37 Ohtlikke aineid sisaldav puit 0,085 / 0,102

20 01 38 Töödeldud puit (värvitud, immutatud) 0,85 / 0,102

20 02 01 Biolagunevad aia-ja pargijäätmed 0,85 / 0,102

20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed), töödeldud 0,108 / 0,130

20 03 01 Sorteerimata olmeprügi 0,150 / 0,180

20 03 07 Suurjäätmed 0,085 / 0,102

Kaalumisteenus (üks kaalumiskord koguse fikseerimiseks) 8,50 / 10,20

Konteinerite pesu tk 8,50 / 10,20

Multilift konteinerite (30m³) rent, päev 5,00 / 6,00

Veo- ja tõsteteenus h 35,00 / 42,00

Sõelumata muld 0,002 / 0,0024