Hinnakiri

Jäätmejaama hinnakiri alates 01.04.2024

Jäätmekood Jäätme nimetus Hind käibemaksuta   eurot/t Hind eurodes koos käibemaksuga
02 01 04 Põllumajandusplastid (silokile, -võrk, pallinöör jne) 125,00 152,50
04 02 22 Töödeldud tekstiilikiud (tekstiilitööstuse tootmisjäätmed) 125,00 152,50
07 02 13 Plastijäätmed (plastitööstuse tootmisjäätmed) 125,00 152,50
15 01 01 Papp- ja kartongpakendid Tasuta Tasuta
15 01 06 Segapakendid  125,00 152,50
16 01 03 Vanarehvid (eraisik kuni 8 tk/aastas, ettevõtted saatelehe alusel)  Tasuta  Tasuta
Ohtlikud jäätmed (värvid, õlid, kodukeemia, vanad ravimid jms eraisikutelt) Tasuta Tasuta
Elektri- ja elektroonikaromud (vanad külmikud, pesumasinad jms eraisikutelt) Tasuta Tasuta
17 01 01 Betoon (betoonkaevud, -postid ja muud betoonijäätmed) 20,00 24,40
17 01 02 Tellised (silikaat, punane tellis, tellise suurused kivijäätmed) 20,00 24,40
17 02 01 Puit (töötlemata ja töödeldud ehituspuit – prussid, lauad jms) 50,00 61,00
17 02 03 Plastid (torud, mahutid  ja muud ehituses tekkinud plastijäätmed) 125,00 152,50
17 02 04* Ohtlikke aineid sisaldav puit (arseeni või kreosoodiga immutatud puit) 200,00 244,00
17 03 02 Bituumenitaolised segud (asfaldijäätmed) 50,00 61,00
17 05 06 Süvenduspinnas (ka pinnas ja kivid) 50,00 61,00
17 06 05* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (vana eterniit, isolatsioon, torud) 110,00 134,20
17 09 04 Ehitus- ja lammutuse segapraht 125,00 152,50
19 08 01 Võrepraht 125,00 152,50
19 08 09 Vaid toiduõli ja -rasva sisaldava õli ja vee segu lahutamisel tekkinud rasva, õli
ning vee segu (jäätmed rasvapüünisest)
125,00 152,50
20 01 08 Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 125,00 152,50
20 01 11 Tekstiilid (kasutuskõlbmatud ja katkised riided)

Hiiumaa elanikud

125,00

Tasuta

152,50

Tasuta

20 01 25 Toiduõli-ja rasv (kasutatud toiduõli ja -rasv) 125,00 152,50
20 02 01 Biolagunevad aia-ja haljastusjäätmed (oksad, lehed, kännud) 50,00 61,00
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) 170,00 207,40
Sortimata olme- ja ehitusjäätmed (sisaldab ohtlikke jäätmeid, rehve, elektroonikat, asbesti jms) 250,00 305,00
20 03 07 Suurjäätmed (vana mööbel, diivanid, madratsid jms) 125,00 152,50

*   Ohtlikud jäätmed

Jäätmejaama hinnakiri alates 01.04.2023

Jäätmekood Jäätme nimetus Hind käibemaksuta   eurot/t Hind eurodes koos käibemaksuga
02 01 04 Põllumajandusplastid (silokile, -võrk, pallinöör jne) 115,00 140,30
04 02 22 Töödeldud tekstiilikiud (tekstiilitööstuse tootmisjäätmed) 115,00 140,30
07 02 13 Plastijäätmed (plastitööstuse tootmisjäätmed) 115,00 140,30
15 01 01 Papp- ja kartongpakendid Tasuta Tasuta
15 01 06 Segapakendid  115,00 140,30
16 01 03 Vanarehvid (eraisik kuni 8 tk/aastas, ettevõtted saatelehe alusel)  Tasuta  Tasuta
Ohtlikud jäätmed (värvid, õlid, kodukeemia, vanad ravimid jms eraisikutelt) Tasuta Tasuta
Elektri- ja elektroonikaromud (vanad külmikud, pesumasinad jms eraisikutelt) Tasuta Tasuta
17 01 01 Betoon (betoonkaevud, -postid ja muud betoonijäätmed) 20,00 24,40
17 01 02 Tellised (silikaat, punane tellis, tellise suurused kivijäätmed) 20,00 24,40
17 02 01 Puit (töötlemata ja töödeldud ehituspuit – prussid, lauad jms) 45,00 54,90
17 02 03 Plastid (torud, mahutid  ja muud ehituses tekkinud plastijäätmed) 115,00 140,30
17 02 04* Ohtlikke aineid sisaldav puit (arseeni või kreosoodiga immutatud puit) 200,00 244,00
17 03 02 Bituumenitaolised segud (asfaldijäätmed) 45,00 54,90
17 05 06 Süvenduspinnas (ka pinnas ja kivid) 45,00 54,90
17 06 05* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (vana eterniit, isolatsioon, torud) 100,00 122,00
17 09 04 Ehitus- ja lammutuse segapraht 115,00 140,30
19 08 01 Võrepraht 115,00 140,30
19 08 09 Vaid toiduõli ja -rasva sisaldava õli ja vee segu lahutamisel tekkinud rasva, õli
ning vee segu (jäätmed rasvapüünisest)
115,00 140,30
20 01 08 Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 115,00 140,30
20 01 11 Tekstiilid (kasutuskõlbmatud ja katkised riided)

Hiiumaa elanikud

115,00

Tasuta

140,30

Tasuta

20 01 25 Toiduõli-ja rasv (kasutatud toiduõli ja -rasv) 115,00 140,30
20 02 01 Biolagunevad aia-ja haljastusjäätmed (oksad, lehed, kännud) 45,00 54,90
20 03 01 Prügi (segaolmejäätmed) 160,00 195,20
Sortimata olme- ja ehitusjäätmed (sisaldab ohtlikke jäätmeid, rehve, elektroonikat, asbesti jms) 250,00 305,00
20 03 07 Suurjäätmed (vana mööbel, diivanid, madratsid jms) 115,00 140,30

*   Ohtlikud jäätmed

Lisateenuste hinnakiri

Kinnitatud 01.11.2020

Tiki Treiler kerghaagise rent

Teenuse nimetus Hind KM-ta Hind KM-ga
Kuni 1 tund 5 6,10
1 – 3 tundi 8,33 10,16
3 – 6 tundi 12,5 15,25
Kuni 24 tundi 16,67 20,34
Järgmised 24 tundi 12,5 15,25
Lisatund/hilinemine 10 12,20
Haagise pesu 12,5 15,25
Haagiserent

Jäätmete mahalaadimine

Teenuse nimetus Hind KM-ta Hind KM-ga
Tõste- ja laadimisteenused 15 min 12,5 15,25
Jäätmete mahalaadimine

Multilift konteineri rent (30 m3)

Teenuse nimetus Hind KM-ta Hind KM-ga
Jäätmete toomisel jäätmejaama
(kuni 7 päeva)
Tasuta Tasuta
Konteineri rent muuks otstarbeks (rent / päev) 5 6,10
Multilift konteineri rent

Kaalumine (autokaal kuni 60 tonni)

Teenuse nimetus Hind KM-ta Hind KM-ga
Kaalumine* 8,5 10,37

* Kaalumisteenus on tulemipõhine

Multilift konteineri transport

Teenuse nimetus Hind KM-ta Hind KM-ga
Transport kokkuleppel kokkuleppel
Multilift konteineri transport

Ohtlike jäätmete hinnakiri

Jäätmejaama hinnakiri alates 01.01.2024

Jäätmekood Jäätme nimetus Hind käibemaksuta   eurot/kg Hind käibemaksuga eurot/kg
20 01 21* Luminestsentslambid (päevavalguslampide torud) Tasuta Tasuta
20 01 21* Elavhõbedat sisaldavad jäätmed (säästupirnid, kompaktluminofoorlambid) Tasuta Tasuta
20 01 23* Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed (külmikud) Tasuta Tasuta
20 01 34 Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33* Tasuta Tasuta
20 01 36 Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* (pliidid, ahjud, pesumasinad, IT tehnika, kodutehnika, elektritööriistad, LED lambid jne)  Tasuta Tasuta
13 02 08* Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

Hiiumaa elanikele 10 kg/aastas tasuta

 1,00  1,22
15 01 10* Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid

Hiiumaa elanikele tasuta

1,00 1,22
15 02 02* Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus

Hiiumaa elanikele 10 kg/aastas tasuta

1,00 1,22
16 01 07* Õlifiltrid

Hiiumaa elanikele tasuta

1,00 1,22
16 01 14* Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid

Hiiumaa elanikele 10 kg/aastas tasuta

1,00 1,22
16 07 08* Õli sisaldavad jäätmed (õlisegused veed, õlivaadi setted jne)

Hiiumaa elanikele tasuta

1,00 1,22
18 01 03* Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (süstlad)

Hiiumaa elanikele tasuta

5,00 6,10
20 01 14* Happed

Hiiumaa elanikele tasuta

5,00 6,10
20 01 15* Leelised (sh. tulekustutid)

Hiiumaa elanikele 10 kg/aastas tasuta

5,00 6,10
20 01 17* Fotokemikaalid (foto-, labori-, määratlemata kemikaalid)

Hiiumaa elanikele tasuta

5,00 6,10
20 01 19* Pestitsiidid (taimekaitsevahendid, aiandusmürgid)

Hiiumaa elanikele 5 kg/aastas tasuta

5,00 6,10
20 01 27* Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud (vanad värvid, lahustid, silikoonid, makrofleksi pudelid jne)

Hiiumaa elanikele 100 kg/aastas tasuta

1,00 1,22
20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

Hiiumaa elanikele tasuta

5,00 6,10
20 01 98* Sortimata ravimikogumid

Hiiumaa elanikele tasuta

5,00 6,10

*   Ohtlikud jäätmed